تولید قطعات اکسترودری

 
تولید انواع پروفیل و نوارهای آبندی لاستیکي ، پلاستیکي و اسفنجی با مقاطع مختلف از مواد سیلیکون و سایر الاستومرها